Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 22 2017

babyjane
Ernest Hemingway, laureat literackiego Nobla, siedział pewnego dnia w knajpie wśród przyjaciół. Z rozmowy o literaturze wywiązał się zakład – 10 dolarów dla tego, kto napisze najkrótszą smutną historię. Hemingway naskrobał coś szybko na serwetce. Sześć słów (po przetłumaczeniu wyszło mi siedem), dzięki którym wygrał:

„Do sprzedania: dziecięce buciki, nigdy nie używane.”
— Paweł Tkaczyk, "Niedziela narracjonistów: najkrótsza smutna opowieść", paweltkaczyk.com, 07.04.13
Reposted from1923 1923 viafindmehideme findmehideme
babyjane
4674 fc83 500
Reposted fromverronique verronique viafindmehideme findmehideme
6383 b29a
Reposted fromshitsuri shitsuri viafindmehideme findmehideme
babyjane
9950 e162
Reposted fromskrzacik skrzacik viafindmehideme findmehideme
babyjane
*Don't leave me

Nie przestawaj mnie kochać. Ani na sekundę. Myśl o mnie rano i wieczorem, w porze pacierza. Kosztem posiłków, choćbyś miała jeszcze bardziej wyszczupleć. Proszę bardzo, oglądaj serial "Dempsey i Makepeace na tropie", wystawy sklepów z sukienkami, ślady choroby na swoim ciele - tylko miej mnie przed oczami.

Dźwigając pięćdziesięciokilogramowe worki cementu noszę na rękach ciebie.
Skacząc w rytm pieśni reggae skaczę za tobą w ogień.
Ogryzając paznokcie gryzę je z tęsknoty za tobą.
Słuchając prognozy pogody nasłuchuję twojego głosu.
Czasami brak mi powietrza i wiem wtedy, że na chwilę o mnie zapomniałaś.
— Jacek Podsiadło
1507 8676 500

polish-actresses:

Barbara Kwiatkowska-Lass And Alain Delon in Che gioia vivere, 1961.

Reposted fromLittleJack LittleJack viafindmehideme findmehideme
1538 22c2 500
Reposted fromkefka kefka viafindmehideme findmehideme
babyjane
8055 ca6c
Reposted frominto-black into-black viafindmehideme findmehideme
9162 70ce 500

iamaang:

Inspired

Reposted fromironbunny ironbunny viafindmehideme findmehideme

March 12 2017

babyjane
1905 ad14
Reposted fromspace-grunge space-grunge vialaennah laennah
babyjane
babyjane
babyjane
Reposted fromNanaya Nanaya viafindmehideme findmehideme
babyjane

- Nic nie szkodzi - odparłam.
Ale szkodziło, jak wszystko, czego nie mogłam ani wytrzymać, ani zmienić.

— Herta Müller "Sercątko"
Reposted fromyourtitle yourtitle viafindmehideme findmehideme

March 05 2017

babyjane
3582 aa34 500
Reposted fromjethra jethra vialaennah laennah
babyjane
4131 4736
Reposted frommrrru mrrru vialaennah laennah
2621 260a 500

cinematicpie:

Twin Peaks, “Drive with a Dead Girl” (1990)

Reposted fromLittleJack LittleJack vialaennah laennah
babyjane
3107 8450 500
Reposted fromdarek darek vialaennah laennah

March 04 2017

babyjane
Może ważne rzeczy zdarzają się na wiosnę.
— Dolina Muminków
Reposted fromlacrimas lacrimas vialaennah laennah
babyjane
Ale wie pan: te niewysłane listy to tak cholernie długo idą.
— Marek Hłasko, W dzień śmierci jego.
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho vialaennah laennah
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl